Bất động sản

Dự án Địa Trung Hải ở Nam Sài Gòn của Chủ đầu tư Senturia Bình Chánh


Senturia Nam Sài Gòn được kế thừa và phát huy những giá trị cốt lõi của những dự án Senturia trước (Senturia Vườn Lài, Senturia Central Point, Senturia An Phú). Tập đoàn bất động sản lớn của Việt Nam, Tiến Phước (Chủ đầu tư...